Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
header-sm-foto
Mateřská škola
Nová Ves pod Pleší
header-dekorace-left header-dekorace-right header-bg-left header-bg-right
slideshow-bg

Prosíme o vyplnění dotazníku spokojenosti. Děkujeme.

https://www.survio.com/survey/d/L9X9Q8B5V4K3D7D8W

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání u nás v MŠ:

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Organizace a podmínky pro povinné předškolní vzdělávání stanovuji takto:

ORGANIZACE A PODMÍNKY PRO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Podmínky pro uvolňování dětí z povinného př. vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání

Omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání je stejné jako doposud (telefonicky, email,osobně) a dále je potřeba dítě omluvit písemně na formuláři „Omluvný list dítěte“. Absence musí být omluvena nejdéle do tří dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. Neomluvená absence je oznamována na OSPOD (orgán sociálně – právní ochrany dětí) a dále je jednáno s rodinou v přestupkovém řízení.

2. Doba povinného vzdělávání v denním programu MŠ

Pro povinné předškolní vzdělávání je vymezena doba v dopoledním programu MŠ v době od 8.00 do 12.00. Dle vyhlášky o školním stravování se dítě, které je přítomno v době podávání hlavního jídla v MŠ,stravuje vždy. Pro povinné předškolní vzdělávání je možno dohodnout výjimku s ředitelem školy.

3. Možnosti povinného předškolního vzdělávání (mimo běžné denní docházky)

Dítě, které nenavštěvuje pravidelně denně MŠ, se může povinně vzdělávat:

  • Formou individuálního vzdělávání bez pravidelné denní docházky do MŠ
  • V přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální ( pro děti s odkladem školní docházky)
  • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

4. Individuální vzdělávání v MŠ

Podmínky pro individuální vzdělávání:

  • Zákonný zástupce dítěte, které dovrší k 31.8.2023 pět let věku, je povinen dostavit se s dítětem k zápisu do mateřské školy.
  • Zákonný zástupce dítěte oznámí MŠ individuální vzdělávání svého dítěte nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31.5. v daném roce)
  • Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu ( v případě cizince místo pobytu), dále období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání

5. Způsob a termíny pro ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů 

(Platí pouze pro děti, které se budou individuálně vzdělávat a nebudou každodenně navštěvovat MŠ.)

  • MŠ zajistí předání informací o konkretizovaných očekávaných výstupech z RVP PV např. v ŠVP PV zvolené MŠ, TVP PV, Desatera pro rodiče předškoláka …
  • MŠ se zákonnými zástupci dítěte dohodne způsob a termíny ověření získaných konkretizovaných očekávaných výstupů.
  • Zákonný zástupce dítěte se v dohodnutém termínu ( 1x ročně – listopad - prosinec) dostaví s dítětem k ověření do denního programu konkrétní třídy. Ověření může proběhnout v jeho přítomnosti.
  • Pokud se zákonný zástupce dítěte nedostaví v řádném termínu bez zdůvodnění a ověření neproběhne, bude nabídnut jeden náhradní termín, nedostaví-li se ani v náhradním termínu, ukončí ředitel školy individuální vzdělávání a dítě bude plnit povinnou předškolní docházku denní formou.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE BEZPLATNÉ PRO VŠECHNY DĚTI, které dovrší k 31.8.2023 věku 5-ti let.

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Projekty

paticka-bg
paticka-foto