Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
header-sm-foto
Mateřská škola
Nová Ves pod Pleší
header-dekorace-left header-dekorace-right header-bg-left header-bg-right
slideshow-bg

Prosíme o vyplnění dotazníku spokojenosti. Děkujeme.

https://www.survio.com/survey/d/L9X9Q8B5V4K3D7D8W

O nás

O naší školce

PRACUJEME PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ROK V MŠ (viz dokumenty školy)

PROVOZ MŠ: 6, 30 - 16,30 HODIN  

Naše MŠ je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 95 dětí. V současné době je zcela naplněna a navštěvují ji děti nejen z naší obce, ale i děti z některých sousedních obcí. Děti pobývají ve smíšených třídách.

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJE NÁŠ TÝM V TOMTO SLOŽENÍ:

  • 1. třída BERUŠKY: paní učitelky Jana Bláhová a Martina Frýzlová, pí. uč. Michaela Štěpánková, asistentka pedagoga Dobroslava Skříčková
  • 2. třída VEVERKY: paní učitelky Bc. Michaela Ziková a Bc. Monika Zápotocká
  • 3. třída ZAJÍCI: paní učitelky Bc. Marie Kovalová a Erika Amlerová, Bc. Zuzana Dulíková
  • 4. třída LIŠČATA: paní učitelka Kristýna Hasáková, asistent pedagoga: Lenka Fílová

Děti pobývají nejen ve svých, ale často i ve  vedlejších třídách. Proto je zcela běžné, že se setkávají i s ostatními  kamarády a též i dalšími učitelkami i ostatními pracovnicemi naší školy. Snažíme se společně vytvářet a zachovávat vstřícné, rodinné prostředí pro všechny děti, rodiče a ostatní, kteří do naší školy přicházejí.

  • Stravovací agendu a záležitosti s ní související zajišťuje:  Hana Nikodýmová
  • Výbornou a téměř domácí stravu připravují:  Romana Lusková a Kateřina Kunčická
  • O čistotu a pořádek se perfektně stará:  Pavla Černá, Renata Petráková
  • Na zdárný chod celého zařízení dohlíží : Bc. Zuzana Dulíková a Bc. Marie Kovalová

AKCE KONANÉ V RÁMCI ŠKOLY I MIMO NI:

divadla v MŠ, hudební pořady, sportovní dopoledne, výlety, slavnosti pro rodiče, vystoupení pro seniory, vánoční vystoupení pro veřejnost, rozloučení s předškoláky s hudbou a tancem, vítání občánků v obci, karneval, výstavky a tvořivé dílny, vycházky do přírody...

Projekty

paticka-bg
paticka-foto