Navigace

Obsah

O naší školce

PRACUJEME PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU     

  ROK V MŠ ( viz dokumenty školy )

 

PROVOZ MŠ  -  6, 30 - 16,30 HODIN  

Naše MŠ je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 95 dětí. V současné době je zcela naplněna a navštěvují ji děti nejen z naší obce, ale i děti z některých sousedních obcí. Děti pobývají ve smíšených třídách.

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJE NÁŠ TÝM V TOMTO SLOŽENÍ :

O pohodu a spokojenost dětí se starají tyto pedagogické pracovnice :
 

1. třída BERUŠKY: paní učitelky Jana Bláhová a Martina Frýzlová, asistent pedagoga: Dobroslava Skříčková, pí. uč. Štěpánková

2. třída VEVERKY: paní učitelky Bc. Michaela Ziková a Bc. Monika Zápotocká

3. třída ZAJÍCI: paní učitelky Bc. Marie Kovalová a Erika Amlerová, Bc. Zuzana Dulíková

4. třída LIŠČATA: paní učitelka Hasáková, asistent pedagoga: Lenka Fílová

Děti pobývají nejen ve svých , ale často i ve  vedlejších třídách. Proto je zcela běžné, že se setkávají i s ostatními  kamarády a též i dalšími učitelkami i ostatními pracovnicemi naší školy. Snažíme se společně vytvářet a zachovávat vstřícné, dá se říci rodinné prostředí pro všechny děti, rodiče a ostatní, kteří do naší školy přicházejí.

 

Stravovací agendu a záležitosti s ní související zajišťuje:  Hana Nikodýmová

Výbornou a téměř domácí stravu připravují:  Romana Lusková, Kateřina Kunčická

O čistotu a pořádek se stará:  Pavla Černá

Na zdárný a bezproblémový chod celého zařízení dohlíží : Bc. Zuzana Dulíková a Bc. Marie Kovalová

 

AKCE KONANÉ V RÁMCI ŠKOLY I MIMO NI:

divadla v MŠ, hudební pořady, sportovní dopoledne, výlety, slavnosti pro rodiče, vystoupení pro seniory, vánoční vystoupení pro veřejnost, rozloučení s předškoláky s hudbou a tancem, vítání občánků v obci, karneval, výstavky a tvořivé dílny, vycházky do přírody...

 

PODPORUJEME a JSME SOUČÁSTÍ PROJEKTŮ:

 

zeleny

vítáni

 

digitalizace