Navigace

Obsah

O naší školce

 

Naše školka pěkná je, spolu si v ní hrajeme,

chodíme sem všichni rádi, jsou tu prima kamarádi.   

      

Zpíváme a tancujeme, cvičíme a malujeme,

posloucháme pohádky, nemáme čas na hádky.

A po krátkém odpočinku, těšíme se maminku.

Tak to chodí v naší školce, kde se líbí každé holce,

i každému klukovi, Vojtovi i Pepovi.

A tak přijďte děti k nám, ať už nikdo není sám!

 

PRACUJEME PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU     
  ROK V MŠ ( viz dokumenty školy )

 

PROVOZ MŠ  -  6, 30 - 16,30 HODIN  

 

V době vedlejších prázdnin ( podzimní, pololetní, jarní, velikonoční ) škola funguje s omezeným provozem,  v době vánočních prázdnin je škola uzavřena.

V době hlavních prázdnin ( červenec a srpen ) škola funguje s prerušeným provozem  většinou na 5 - 6 týdnů /, vždy po domluvě se zřizovatelem. O přerušení provozu jsou rodiče vždy informováni v dostatečném předstihu.                    
 

Naše MŠ je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 95 dětí. V současné době je zcela naplněna a navštěvují ji děti nejen z naší obce, ale i děti z některých sousedních obcí. Děti jsou rozděleny do tříd podle podle věku, ale snažíme se přihlížet i k povaze jednotlivců a přání rodičů. V první třídě / Berušky / jsou soustředěny děti ve věku od 3 do 4  let, ve druhé třídě / Veverky / děti ve věku od 4 do 5 let, ve třetí třídě / Zajíci / děti předškolní,  jejichž činnosti směřují především k přípravě na školu a ve čtvrté třídě / Žabičky / děti ve věku 3 - 5 let.

 

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJE NÁŠ TÝM V TOMTO SLOŽENÍ :

O pohodu a spokojenost dětí se starají tyto pedagogické pracovnice :
 

1. třída BERUŠKY: paní učitelky Jana Bláhová a Jaroslava Vltavská

  2. třída VEVERKY: paní učitelky Bc. Michaela Ziková a Bc. Zuzana Dulíková      

     3. třída ZAJÍCI: paní učitelky Bc. Marie Kovalová, Bc. Zuzana Dulíková a Erika Amlerová, asistent pedagoga: Mgr. Barbora Amsalem

   4. třída ŽABIČKY: paní učitelky Kristýna Kadlecová, Mgr. Šárka Slabihoudková, asistent pedagoga: Lenka Fílová 

Paní učitelka na výpomoc: Bc. Monika Zápotocká

Děti pobývají nejen ve svých , ale často i ve  vedlejších třídách. Proto je zcela běžné, že se setkávají i s ostatními  kamarády a též i dalšími učitelkami i ostatními pracovnicemi naší školy. Snažíme se společně vytvářet a zachovávat vstřícné, dá se říci rodinné prostředí pro všechny děti, rodiče a ostatní, kteří do naší školy přicházejí.

 

Stravovací agendu a záležitosti s ní související zajišťuje :  Hana Nikodýmová

Výbornou a téměř domácí stravu připravují :  Renáta Moravcová, Romana Lusková

O čistotu a pořádek se stará:  Kateřina Kunčická, Zdena Kocourková

Na zdárný a bezproblémový chod celého zařízení dohlíží : Bc. Zuzana Dulíková

 

AKCE KONANÉ V RÁMCI ŠKOLY I MIMO NI :

divadla v MŠ, hudební pořady, sportovní dopoledne, výlety, slavnosti pro rodiče, vystoupení pro seniory, vánoční vystoupení pro veřejnost, rozloučení s předškoláky s hudbou a tancem, vítání občánků v obci, karneval, výstavky a tvořivé dílny, vycházky do přírody...

 

PODPORUJEME:

FOND

zeleny