Navigace

Obsah

O naší školce

PRACUJEME PODLE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU     

  ROK V MŠ ( viz dokumenty školy )

 

PROVOZ MŠ  -  6, 30 - 16,30 HODIN  

 

V době vedlejších prázdnin (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční) škola funguje s omezeným provozem,  v době vánočních prázdnin je škola uzavřena.

V době hlavních prázdnin (červenec a srpen) škola funguje s prerušeným provozem  většinou na 5 - 6 týdnů /, vždy po domluvě se zřizovatelem.

O přerušení provozu jsou rodiče vždy informováni v dostatečném předstihu.                    
 

Naše MŠ je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 95 dětí. V současné době je zcela naplněna a navštěvují ji děti nejen z naší obce, ale i děti z některých sousedních obcí. Děti pobývají ve smíšených třídách.

V SOUČASNÉ DOBĚ PRACUJE NÁŠ TÝM V TOMTO SLOŽENÍ :

O pohodu a spokojenost dětí se starají tyto pedagogické pracovnice :
 

1. třída BERUŠKY: paní učitelky Jana Bláhová a Martina Frýzlová

2. třída VEVERKY: paní učitelky Bc. Michaela Ziková a Bc. Monika Zápotocká, asistent pedagoga:  Sandra Kajgrová  

3. třída ZAJÍCI: paní učitelky Bc. Marie Kovalová a Erika Amlerová, asistent pedagoga: Eva Štěpanovská

4. třída ŽABIČKY: paní učitelky Klára Bellerová a Mgr. Šárka Slabihoudková, asistent pedagoga: Lenka Fílová 

Děti pobývají nejen ve svých , ale často i ve  vedlejších třídách. Proto je zcela běžné, že se setkávají i s ostatními  kamarády a též i dalšími učitelkami i ostatními pracovnicemi naší školy. Snažíme se společně vytvářet a zachovávat vstřícné, dá se říci rodinné prostředí pro všechny děti, rodiče a ostatní, kteří do naší školy přicházejí.

 

Stravovací agendu a záležitosti s ní související zajišťuje:  Hana Nikodýmová

Výbornou a téměř domácí stravu připravují:  Renáta Moravcová, Romana Lusková

O čistotu a pořádek se stará:  Kateřina Kunčická, Michaela Mrázová

Na zdárný a bezproblémový chod celého zařízení teď dohlíží : Bc. Marie Kovalová

 

AKCE KONANÉ V RÁMCI ŠKOLY I MIMO NI:

divadla v MŠ, hudební pořady, sportovní dopoledne, výlety, slavnosti pro rodiče, vystoupení pro seniory, vánoční vystoupení pro veřejnost, rozloučení s předškoláky s hudbou a tancem, vítání občánků v obci, karneval, výstavky a tvořivé dílny, vycházky do přírody...

 

PODPORUJEME a JSME SOUČÁSTÍ PROJEKTŮ:

ZELENÝ OSTROV

Podnik, který zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním, především s poruchami sluchu a neslyšící. Práce v prádelně je pro cílovou skupinu osob se zdravotním znevýhodněním ideální a my jim tak můžeme společně dávat možnost uplatnění a zařazení na trhu práce. 

Zelený ostrov je uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce a je poskytovatelem náhradního plnění.

zeleny

CVÍČENÍ V MŠ

V projektu s názvem Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Se sokolem do života