Navigace

Obsah

Výzva k zápisu do MŠ 2020/2021!!!

Typ: ostatní
Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Nové Vsi pod Pleší od školního roku 2020/2021.     

 

Vážení zákonní zástupci,

 

Přijímací řízení do MŠ podle zákona č. 561/2004Sb., /Školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů je správním řízením podle zákona č. 500/2004., /Správní řád / ve znění pozdějších předpisů.

Přijetím žádosti je zahájeno správní řízení ve věci přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ podle § 34 Školského zákona

Dle ustanovení § 17 správního řádu je založen správní spis.

V rámci přijímacího řízení je pracováno s Vašimi osobními údaji i údaji Vašich dětí ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Účastník řízení má právo nahlížet do spisu podle § 38 správního řádu a má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004., Správní řád ve znění pozdějších předpisů je Vám dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Nové Vsi pod Pleší od školního roku 2020/2021.     

Tato možnost je Vám dána dne 28. 5. 2020 v době od 7,30 do 13,00 hodin v Mateřské škole u ředitelky školy.

 

TENTO DOKUMENT JE POTŘEBA DORUČIT DO MŠ /EMAIL, SCHRÁNKA, OSOBNĚ/!!!!!

 

Bc. Zuzana Dulíková, ředitelka školy

 


Příloha

Vytvořeno: 13. 5. 2020
Poslední aktualizace: 13. 5. 2020 10:38
Autor: Zuzana Dulíková